Regisztráció

Kérjük, a regisztrációhoz töltse ki ezt az űrlapot

Kattintson ide ha korábban még nem regisztrált ezen az oldalon

Profil

Adja meg már létező felhasználónevét és jelszavát a folyóirat-regisztrációhoz

: Értesítést kérek új lapszám megjelenése esetén
: Szeretnék kéziratot beküldeni a folyóirathoz
: Szeretnék részt venni a folyóirathoz beérkező kéziratok bírálatában

* Kitöltendő mezők / A profil törlését a titkarsag@infonia.hu címen kérheti

Adatvédelmi tájékoztató

Az Információs Társadalom c. folyóirat www.informaciostarsadalom.hu és https://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars címen elérhető internetes honlapját és egyúttal szerkesztőségi rendszerét a folyóirat szerkesztősége üzemelteti. A honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. Adatkezelő

Információs Társadalomért és Információs Kultúráért Alapítvány (INFONIA), székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9., nyilvántartási száma: 01-01-0008050. Az INFONIA Alapítvány adatvédelmi felelőse az Információs Társadalom c. folyóirat honlapja és szerkesztőségi rendszere tekintetében a folyóirat mindenkori főszerkesztője (elérhetősége: titkarsag@infonia.hu).


2. Adatfeldolgozó

Silver Frog Informatika Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Pannónia u. 102., cégjegyzékszám: 01-09-906471)

3. A kezelt adatok köre

Az Információs Társadalom c. folyóirat honlapját bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag szükséges, automatikusan rögzített adatokon túlmenően bármilyen személyes adatot meg kelljen adnia (nem regisztrált felhasználók).

Szerzőinknek, szerkesztőinknek, bírálóinknak a weboldal szerkesztési funkcióihoz történő hozzáférés érdekében regisztrálniuk szükséges. A regisztráció lehetősége elérhető olvasóink számára is, akik ebben az esetben hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyóirat újan megjelenő lapszámairól értesítést kapjanak a regisztrációkor megadott e-mail címükre. A honlapon történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során kötelezően megadott (név, e-mail cím, jelszó és szerzők esetében tartózkodási országa) és opcionálisan megadható adatait az elkészülő profiljának szerepeinek ellátásához (szerző, bíráló, olvasó) szükséges, a folyóirat lentebb felsorolt céljaira felhasználjuk. Az adatok a felhasználók személyes profiloldalain bejelentkezés után elérhetők és szerkeszthetők.

A szerzőink által benyújtott kéziratokhoz kapcsolva szerkesztőségi rendszerünk a kéziratokhoz kötött metaadatokat tárol a szerkesztőségi rendszer adatbázisában, amelyek a kézirat publikálása után szabadon hozzáférhetővé válnak (fontos: ezek az adatok számos más tudományos adatbázisba is bekerülnek). Az Információs Társadalom folyóirat szerkesztősége által használt Open Journal System nyílt forráskódú szoftver folyamatosan rögzíti a szerkesztési munkafolyamatokat, a beadványokhoz kapcsolódó valamennyi tevékenységet, a beadványokkal kapcsolatban kiküldött valamennyi értesítést (beleértve a küldőt és a címzettet), minden bírálói véleményt, minden szerkesztői döntést, illetve a szerkesztési folyamat során feltöltött fájlokat. Ezek az adatok a szerkesztőségi rendszer adatbázisában kerülnek tárolásra, kivéve a feltöltött fájlok, melyek a webszerver dedikált mappája kerülnek.

A honlap a technikai kapcsolat biztosítása céljából ún. „sütiket” (cookies) küld a felhasználó számítógépére, amelyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, avagy az „Emlékezz rám” funkció használatával az utolsó bejelentkezést követően 30 nap után törlődnek. A honlap látogatói a böngészés során bármikor törölhetik a számítógépükre telepített „sütiket”.

4. Az adatkezelés célja

A honlap regisztrált és nem regisztrált felhasználóitól gyűjtött adatok célja egy lektorált, tudományos folyóirat szakmai elvárásoknak megfelelő eljárások szerinti működtetése.

A folyóirat szerkesztése és megjelentetése során olyan információkat gyűjtünk, amelyek lehetővé teszik a szerkesztési folyamattal kapcsolatos kommunikációt, az olvasók tájékoztatását a megjelent írások szerzőségi és szerkesztési információiról, illetve regisztrált felhasználóink esetében az olvasottsági adatok összesített értékelését. A folyóirat szerkesztősége a weboldalon gyűjtött adatokat az imént felsorolt célokon túl semmilyen más célra nem használja fel és nem értékesíti.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik, illetve a szolgáltatás igénybevételét biztosítja.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. A honlap üzemeltetője a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és elégséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig.

Regisztrált felhasználóink esetében az adatok kezelésének jogalapja a felhasználók tájékozott belegyezése, amit a jelen tájékoztató elolvasása után, az általuk kezdeményezett regisztráció során adnak meg.

6. Az adatkezelés időtartama

A honlap üzemeltetője által kezelt (a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges) személyes adatok a böngésző bezárásakor, illetve legkésőbb 30 napon belül automatikusan törlődnek.

A regisztrációkor megadott, illetve a szerkesztési folyamat során keletkező adatokat addig kezeljük, amíg annak törléséről az érintett adatalany nem rendelkezik.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

A honlap technikai működése kapcsán automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozó kizárólag a honlap üzemeltetéséhez szükséges technikai szolgáltatást nyújt az adatkezelőnek.

A profilok adataihoz a rendszeradminisztrátor, a folyóirat-menedzser (a lap mindenkori főszerkesztője), illetve a szerkesztőség szerkesztői jogosultsággal rendelkező tagjai hozzáférhetnek, azokat szerkeszthetik. A profil, illetve az ahhoz tartozó adatok törlését a folyóirat-menedzser végzi, a felhasználók titkarsag@infonia.hu e-mail címre írt kérése alapján.

A kéziratokhoz kapcsolódó adatok a szerkesztési folyamatban résztvevő regisztrált felhasználók számára érhetők el, mely alól a névtelen bírálati folyamatban bírálóként eljárók kivételt képeznek. A metaadatokat a szerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetik a beadványok metaadatlapjának szerkesztésével. Az adatokhoz felhasználói jogosultság alapján férhetnek hozzá a felhasználók (szerkesztő: minden adat, rovatszerkesztő: a rovathoz sorolt kéziratok, szerző: a saját kéziratával kapcsolatos adatok). Az adatok törlését a szerkesztő végezheti a beadvány elutasításával vagy törlésével, ezen kívül a rendszeradminisztrátor a szerkesztőségi rendszer adatbázisának, illetve a feltöltött fájlok mappájának közvetlen szerkesztésével.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a honlapon található kattintható webcímek (linkek) használata, amennyiben azok nem az infonia.hu oldalaira mutatnak, más adatkezelők felelősségi körébe tartozik.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A honlap látogatásával, illetve a folyóirat szerkesztésével kapcsolatos személyes adatok a folyóirat honlapjához és egyben szerkesztőségi rendszeréhez tartozó adatbázisban kerülnek tárolásra, a jelszó külön titkosítás után. Az adatok (és redundáns biztonsági mentésük) fizikai tárolása a Silverfrog Informatika Magyarországon üzemeltetett szerverein történik. Az adatfeldolgozó cég napi biztonsági adatmentést végez, hardveres tűzfalat alkalmaz, a fizikai hozzáférést pedig a szerverközpontok szolgáltatói személyazonosítással és szigorú szabályokkal védik.

9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Ha úgy érzi, hogy a www.informaciostarsadalom.hu és https://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars címen elérhető internetes honlap üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a titkarsag@infonia.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy panaszukkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/) fordulhatnak, illetve igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a tartalmazza.

Amennyiben a személyes adatok kezelésére vonatkozó további kérdése van, akkor azt juttassa el a titkarsag@infonia.hu címre.