Videojátékoktól a munka világáig – játékostipológiák és munkahelyi motiváció

Fromann Richárd, Damsa Andrei

Absztrakt / abstract


A videojáték-kutatás egyik közkedvelt területe a különböző játékostipológiák feltérképezése. Az ehhez kapcsolódó kutatások célja rendszerint az, hogy bemutassák a játékok mögött meghúzódó motivációs erőket, valamint kategorizálva, jól értelmezhető modellekbe ágyazva prezentálják ezeket. Jelen tanulmány két, egymáshoz szorosan kapcsolódó elméleti konstruktumot ismertet. Az első a JátékosLét Kutatóközpont által végzett kutatás eredményeként megalkotott F-modell, mely a videojátékosok motivációs dimenziói mentén kialakított tipológiát mutatja be, a második pedig a Szervezeti Személyiség Profil, az F-modell munkahelyi környezetbe ágyazott verziója.

---

From video games to the world of work – player typologies and workplace motivation

Player’s typologies are one of the most popular fields of videogame research. The main goal of these studies is to describe the motivational dimensions related to videogames and based on these factors to create well-defined player categories. This paper aims to present two connected models – one from the field of game research, and one from the aspect of workplace motivation. The F-model (for videogame player typology) was constructed using the data from the “JátékosLét Kutatás”, a Hungarian nationwide research project with more than 50,000 completed surveys. Based on the F-model, an organisational-focused motivational model was also created (Organisational Personality Profile).

Keywords: videogame research, gamification, F-Model, Organisational Personality Profile (OPP)

Kulcsszavak


játékkutatás; játékosítás; F-Model; Szervezeti Személyiség Profil (SzSzP)

Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22503/inftars.XVIII.2018.1.2

Copyright (c) 2018 Információs Társadalom

Creative Commons License
Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.