Megérkezett folyóiratunk legújabb kiadása - 2019/2

Idei második számunk gerincét öt tanulmány adja, melyekben a megszokottól eltérően inkább az empíria felé tolódik a hangsúly. Lapunkban oldalain ritkán foglalkozunk pénzügyi és vállalatirányítási kérdésekkel, ezt a hiányt pótolja első két tanulmányunk. Bethlendi András ismerteti hiánypótló kutatásának eredményeit a hazai IKT-központú startupok pénzügyi és számviteli kérdéseiről, megállapítva azt, hogy ez a terület eddig nem csak a folyóiratunkban, hanem a szakirodalomban általában sem dokumentált elég gazdagon ahhoz képest, mint amennyire fontosak lehetnek ezek a kérdések az innovatív vállalkozások túlélése érdekében.

Hazai vállalatvezetők körében végzett kvalitatív kutatásaik mentén Görcsi Gergely, Barta Gergő és Széles Zsuzsanna az üzleti intelligencia használhatóságát, fontosságát és sikertényezőit elemzik, egy átfogó keret bemutatása mellett. A médiagazdaság állami és nagyvállalati aspektusait tekinti át Iványi Márton, arra a konklúzióra jutva, hogy a telekommunikációs ipar és az előbbit kiszolgáló médiagazdaság szerkezetében az elmúlt három évtizedben két főbb változás is lezajlott: az általános digitalizálódás és internethasználat által is generált funkcionális és politikai gazdaságtani konvergenciák után a már az éppen kialakuló status quót megkérdőjelező világgazdasági és -piaci átrendeződés tanúi lehetünk.

Az előző lapszámunkban tárgyalt digitális hitelesség kérdésköréhez szorosan kapcsolódik a felhasználói azonosítás problémája. Roskó Tibor a legfrissebb biztonsági trendek, fenyegetések és problémák ismertetése mellett egy olyan elméleti modellt mutat be, amely elvezethet egy globálisan alkalmazható, központosított azonosítási formáig. Utolsó tanulmányunk egy széles érdeklődésre számot tartó terület, a fiatalok digitális készségeinek megítéléséhez szolgáltat empirikus adalékokat. Bakó Mária, Szilágyi Róbert és Ráthonyi Gergely egyetemi hallgatók körében vizsgálta a táblázatkezelési ismereteket – összevetve azokat a vizsgálatban szereplők önértékelésével. Az eredmények alapján a diákok nagy többsége előzetes tudásszintjüktől függetlenül túlbecsüli saját tudását a területen.

A nagyobb lélegzetű írások mellett lapszámunkban ezúttal két recenzió kapott helyett: Z. Karvalics László Martin Burckhardt és Dirk Höfer: Minden és semmi. A digitális világpusztítás feltárulása, míg Harvay Anna David Harris: Society of signs című művét mutatja be.

A lapszám tartalomjegyzéke itt elérhető.