Replika és Információs Társadalom: együttműködő folyóiratok

A magyar társadalomtudományi periodikák egyre szűkülő életterében és egyre nehezedő szerkesztői-kiadói feltételei között a Replika azon folyóiratok egyike, amelyek stabilan és színvonalasan képviselik a diszciplína hazai és külföldi kutatási eredményeit. A fiatal, munkáját a Magyarországon sajnálatosan megszokott modell szerint ingyen, elhivatottságból végző szerkesztőség sok tekintetben rokonságot mutat a hasonló körülmények között dolgozó kollégáinkkal az Információs Társadalom szerkesztőségében. Hasonló a két gárda szakmai igényessége, a választott témakör iránti elkötelezettsége és hajlandósága annak további művelésére oktatásban, kutatásban és más nyilvános fórumokon.

Az Információs Társadalom szerkesztői eddig is több alkalommal jelentették meg írásaikat a Replikában, sőt vendégszerkesztőként tematikus Replika számot gondoztak, számos szerző pedig mind a két folyóiratban publikált az elmúlt években. A személyi átfedéseknél azonban fontosabb a két periodika által lefedett területek rokonsága: a Replika magát nyitott szellemiségű, új kutatási irányzatokat és megközelítésmódokat bemutató és ütköztető, a társadalomtudományok széles körét átfogó fórumként határozza meg, míg az Információs Társadalom az information society studies tudományterületével foglalkozó kutatásoknak, szakmai diskurzusoknak és a témakör gyakorlati kérdéseinek kíván megjelenési felületet biztosítani. Eszerint az Információs Társadalom a Replika által képviselt diszciplínák egy részterületét fedi le, azonban ezt a részterületet mélységében és a Replika által részleteiben nem tárgyalt technológiai és techno-társadalmi szempontból is vizsgálja, ráadásul ez a részterület egyre meghatározóbb lesz a társadalomtudományokban, általában magában a társadalomban. Ha megnézzük a Replika elmúlt egy-másfél évben megjelent tematikus számait, szinte mindegyik olyan témát jár körül, amely az Információs Társadalom intellektuális portfóliójába is illik: Online világok, Surveillance studies, Big Data és szociológia, vagy a Médiatársadalom.

Úgy véljük, hogy a tematikus rokonság és a szerkesztői szimpátia mellett a két periodika az olvasók piacán sem riválisa egymásnak: az az igényes olvasó, akit érdekelnek az egyik folyóiratban szereplő témák, nagy valószínűséggel érdeklődik a másik folyóirat témái iránt is. Ezért azt gondoljuk, hogy a két periodika együttműködése elősegítheti a közös olvasóközönség bővítését, a mindkét szerkesztőség által fontosnak tartott témák képviseletét, színvonalas magyar nyelvű publikációk létrejöttét és ezek szakmai ismertségének növelését.

Ezt felismerve az év elején a két szerkesztőség közös megbeszélést tartott, ahol kölcsönösen megismertük egymás munkáját és megállapodtunk az együttműködés lehetséges kereteiben, formáiban. Recenziókat közölhetünk egymás tematikus számairól vagy egyes cikkeiről, próbálunk bevonni e munkálatokba olyan fiatal kutatókat, hallgatókat, akik potenciális szerzőinkké válhatnak, és amennyiben lehetőség kínálkozik, közös tematikus számokat hirdethetünk, vitafórumokat szervezhetünk. Az olvasó már e számunkban találkozhat az aktuális Replika-szám tartalomjegyzékével, ahogy a Replika legújabb számában is olvasható az Információs Társadalom e számában közölt tanulmányok listája.

Együttműködésünk sikere nemcsak a szerkesztők, hanem a szerzők és az olvasók támogatásán is múlik. Ezért nemcsak a két folyóirat számait ajánljuk mindannyiuk figyelmébe, hanem az közös munkától remélt hozzáadott értéket is.