Szerzők

Karuović, Dijana, Újvidéki Egyetem, MihajloPupin Műszaki Tudományok Kara, Nagybecskerek, Serbia