A folyóirat története

"Ha mozgalmat akarsz, indíts újságot - hangzott a 20. század elején a népszerű szentencia. Nagy kérdés, hogy vajon száz évvel később, a mindennapivá váló online csodák árnyékában, egy olyan önállóságra törekvő tudományterületnek, mint az "információs társadalom", még mindig arra kell-e törekednie, hogy folyóirat megjelentetésével és fenntartásával igazolja létjogosultságát, illetve szervezze művelőinek szakmai-kapcsolati rendszerét? A nemzetközi tudományosság, úgy tűnik, kellőképpen csattanós választ adott a kérdésre (...) Ennek megfelelően a kérdést inkább úgy kellene feltennünk, hogy vajon szükség van-e ebben a sorban önálló, magyar nyelvű társadalomtudományi periodikára? Ám inkább fordítsunk egyet a dolgon, és közelítsük meg így: indokolja-e bármi, hogy éppen az információs társadalomnak ne legyen (legalább negyedéves) orgánuma?

Hazánk a témakörnek (illetve a formálódó új tudományterületnek) mind társadalomelméleti, mind politikai adaptációja szempontjából - minden igyekezet és rész-eredmény ellenére - elmaradni látszik a világtól. Pedig éppen a téma lassú térfoglalásának, "nagykorúsodásának" szakaszában vált különösen fontossá, hogy a döntés előkészítés és a közvélemény-formálás terepeit meghatározó szakmai kör (felsőoktatás, kutatók, pedagógusok, vezető köztisztviselők, vállalatvezetők, a médiaértelmiség) reprezentatív fórummal rendelkezzen, ahol egyszerre tájékozódhat, vitatkozhat, és kaphat a felszínes sajtókommentároknál mélyebb elemzést az információs korszak jelenségeiről. Hasonlóképpen fontos, hogy a magyar kutatók bekapcsolódjanak a téma nemzetközi véráramába, ismerjék a vezető diskurzusokat és publikációs fórumokat, sőt egy idő után maguk is alakítói lehessenek ezeknek. És fordítva: az éppen külföldön dolgozó és alkotó kutatók folyamatosan naprakészek lehessenek, miről gondolkodnak, írnak és vitáznak az "itthoniak"."

2001 vége felé többek között ezekkel a gondolatokkal és célkitűzésekkel indult az Információs Társadalom folyóirat. Az elmúlt tizenöt évre visszatekintve talán elmondhatjuk, hogy a magunk elé kitűzött program jelentős részét sikerült megvalósítanunk: lapjainkon komoly viták zajlottak, mind a társadalom, mind a politikacsinálók számára kulcsfontosságú tématerületeket dolgoztunk fel, miközben éppúgy folyamatos megjelenést biztosítottunk az információs társadalom kutatás hazai „nagy öregjeinek” (határainkon innen és túl), mint ahogy rengeteg feltörekvő fiatalnak. Mindeközben online archívumunknak (és számos, a téma „klasszikusát” bemutató cikkünknek köszönhetően) a hazai felsőoktatás számára is sikerült egy olyan tudásbázist kialakítanunk, melyhez bátran fordulhatnak az egyre szaporodó, információs társadalomhoz kapcsolódó kurzusok oktatói és hallgatói.

Eredeti célkitűzéseinket ugyanolyan aktuálisnak érezzük, mint egykoron. Az információs társadalom kutatásának továbbra is szüksége van egy átfogó, az új gondolatok megjelenítésének, azok megvitatásának, az átgondolt, szakmai alapokon nyugvó párbeszédnek helyet adó orgánumra.