Elérhető folyóiratunk legújabb száma

Lapszámunk első cikkében Pintér Dániel Gergő a 2016-os budapesti robbantással kapcsolatos kommunikációs mintázatokat járja körül, elsősorban a krízismenedzsment szemszögéből, de kiemelt figyelmet fordítva a médiafogyasztásban bekövetkezett változásoknak, illetve a felhasználók által generált tartalmaknak. Második írásunkban Bátfai Norbert és szerzőtársai a gépi tanulásos modellek fejlesztésének egy igen izgalmas új lehetséges területét járják körül, mely abból a kiindulópontból ered, mely szerint a jövő szoftveres megoldásait már nem direkt programozói csoportok, hanem e-sportba oltott játékok játszásával maguk a játékos tömegek finomítják majd.

Námesztovszki Zsolt és munkatársai egy, manapság szintén forró témának számító területen, a tömeges, nyílt, online kurzusok használatával kapcsolatos mintázatok feltárására vállalkoztak saját fejlesztésű kurzusaik adatait feldolgozva. Lapunkban az utóbbi időben kevesebb gazdasági témájú írás jelent meg, ezt a hiányt igyekszik orvosolni negyedik tanulmányunk, amelyben Oláh Judit és szerzőtársai egy gyakorlati példán keresztül az ellátási lánc menedzsment elemzésére vállalkoznak, illetve rámutatnak a fejlődés lehetséges irányaira, melyben kiemelt szerep jut az információáramlásnak.

Az előző lapszámunkban indult Műhely című rovatunk keretében ezúttal egy, az aktív idősödést megteremtését célzó, Kecskeméten zajló, társadalmi innovációs kísérletet, illetve az ahhoz tartozó kutatási programot mutatjuk be. Az összefoglalónak különös aktualitást adnak egy, a jelen beköszöntő írásakor megjelent kutatás eredményei, mely szerint a jelenlegi nyugdíjasok több mint fele vállalna a jelenleginél aktívabb szerepet a munka világában. Végül Olvasás Közben rovatunkban Gálik Mihály ismertetőesszéjét olvashatják Pablo J. Boczkowski és Eugenia Mitchelstein könyvéről (The News Gap. When the Information of the Media and the Public Diverge) a híreket előállító média és a hírfogyasztó közönség között kialakult szakadékról.

Hamarosan megjelenő, 2017/1-es számunk – a Replika folyóirattal együttműködésben – a Magánélet és Biztonság kérdéskörével foglalkozik majd.