Információs Társadalom

Az Információs Társadalom folyóirat alapvető célja, hogy az információs társadalom tudományterületével („information society studies”) foglalkozó kutatásoknak, szakmai diskurzusoknak és a témakör gyakorlati kérdéseinek fórumot biztosítson. Ezt a célt lapunk egyrészt az információs társadalom témakör nemzetközi irodalmának legfontosabb és legmaradandóbb szövegeinek közlésével, másrészt pedig a hazai kutatóközösség számára nyújtott publikációs felület biztosításával kívánja elérni, mely hozzásegítheti a hazai (és közép-kelet európai) szerzőket ahhoz, hogy ezen a fórumon keresztül találjanak egymásra.

Hírek logó

Hírek

 

Elérhető folyóiratunk legújabb száma

 
Lapunk tizenhatodik évfolyamának utolsó lapszámával lassan lezárul az a megújulási folyamat, amelyet közel egy éve indított útjára szerkesztőségünk. Őszintén reméljük, hogy a külső és belső változások lassan beérő gyümölcsei egyre inkább kézzelfoghatóak olvasóink számára, és az információs társadalom jelenségeinek feldolgozását és megértését egyre magasabb szinten szolgálja folyóiratunk. Jelen lapszámunk mintegy kaleidoszkópszerűen mutatja meg, milyen széles eme jelenségek spektruma.  
Elküldve: 2017-05-19 Bővebben...
 

Megjelent az okos városokkal foglalkozó tematikus lapszámunk

 
Lapunk rendszeres olvasói már megszokhatták, hogy időről-időre tematikus lapszámokkal jelentkezünk, melyekben olyan témákat dolgozunk fel, amelyek szerkesztőbizottságunk megítélése szerint kiemelt figyelemre érdemesek, és ezt a figyelmet az adott téma aktualitása, az adott időszakban történő, kritikus feldolgozásának és helyes értelmezésének igénye és szükségessége csak tovább erősíti. Véleményünk szerint ilyen az okos város (smart city) témaköre is, amely a közbeszédben, a közpolitikában, és ehhez kapcsolódva a különböző fejlesztési-tervezési folyamatokban, illetve a tudományos diskurzusokban is egyre inkább előtérbe kerül, korunk két markáns trendjének, a városodási folyamatok gyorsulásának, illetve az információs korszak térnyerésének közös metszeteként. Mivel már az ’okos város’ fogalmának meghatározása is problematikus, úgy érezzük, éppen ideje a témakör sokrétű, a hazai viszonyokra is reflektáló, alapos feldolgozásának.  
Elküldve: 2017-04-19 Bővebben...
 

Kommunikáció. Média. Design – új tudományos folyóirat indult Oroszországban

 
Új, orosz és angol nyelvű, az információs társadalom tág témakörével foglalkozó tudományos lap indult el 2016 őszén. A folyóirat angol nyelvű címe „Communications. Media. Design”, tág tematikájában az információs társadalom jelenségeivel foglalkozik, szűkebb fókuszában a kommunikációtudományok és az újmédia jelenségei állnak. A szerkesztőség magyar kutatók írásait is várja.  
Elküldve: 2017-02-04 Bővebben...
 
További hírek...

2016. XVI. évf. 4. szám


Külső borító